rebbe art

rebbe art
REBBE ART
`

Wednesday, November 12, 2014

Sanz Klausenburg Rebbe Davening On The Plane On the Way To E Israel

1 comment:

  1. אשרינו שזכינו לגדולי וענקי תורה כמו האדמו”רים הרבנים וראשי הישיבות ממועצת גדולי השמד, אשר בקידוש שם שמים, בנעימות הליכותם, בגדלות תורתם, בשלוחי ושותפי היצר והשטן, הצליחו להוביל את כל המהלכים מול הצבא, אל מול עיניהם הכלות של לפיד ובנט מחוקקי החוק השמד העקר, נגד עולם התורה, ברוך אלוקינו שנתן רועים לדור שמנהיגים אותנו לשמד-מוחלט בחכמה ובתבונה ובתחבולות, והם חושבים שהקב"ה לא יגלה ברבים האמת שהם השותפים לרשעים פורקי עול היהדות, בעד כמה גרושים שהם מקבלים ממשלת הכופרים.

    ReplyDelete